Guests
We have 31 guests online
Recommended
Tłumacz
LoginImieniny:
Dzisiaj : Karola Ferdynanda Jutro : Anieli
Statistics
Content View Hits : 2194707

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUROWIE

There are no translations available.

FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUROWIE
SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA

  1. Dokument  został opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r.
    w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19.

 

1. Dyrektor Szkoły  jest zobowiązany na stronie www szkoły do  informowania uczniów, rodziców i nauczycieli  o sposo  i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

2. Lekcje są organizowane zgodnie z planem zajęć lekcyjnych w poszczególnych dniach tygodnia obowiązujący przed pandemią COVID -19, który zawiera zróżnicowanie zajęć, równomierne obciążenie uczniów lekcjami, kształcenie uczniów naprzemiennie z użyciem TK i bez ich użycia.

3. Nauczyciel zachowuje materiały na lekcje, które przesyła do poszczególnych klas  oraz wszystkie prace uczniów, jakie odsyłają nauczycielom uczniowie.

 

II. Informacje w sprawie realizacji zajęć lekcyjnych uwzględniające realizację podstawy programowej:

1. Lekcje prowadzone są zdalnie.

2. Nauczyciel danego przedmiotu wysyła dzień przed swoimi zajęciami lub tego samego dnia z samego rana do godziny 8:00  temat, wytyczne i instrukcje  na pocztę klasową.

3. Wychowawca kontroluje, czy w danym dniu zostały przeprowadzone lekcje wg planu zajęć.

4. Nauczyciele zapisują (o ile to możliwe) materiały w programie Word.

5. Nauczyciel wskazuje strony internetowe, podsyła linki do stron, z których uczeń będzie mógł korzystać  z dostępnych tam  materiałów.

6. Poza wysyłaniem materiałów na adres poczty danej klasy, nauczyciel może pracować z uczniami na dostępnych platformach, Skypie czy też Massengerze udzielając instrukcji.

7. Uczeń lub jego rodzic codziennie  zgłaszają „gotowość do nauki” do wychowawcy klasy za pomocą wiadomości sms lub wiadomość na Messenger do godz.9.00

8. Uczeń w zeszycie zapisuje lekcję, datę,  temat  i wykonuje zadania i ćwiczenia zgodnie                z przesłanymi przez nauczycieli  poleceniami i instrukcjami.(istnieje możliwość wydruku materiałów i wklejenie ich do zeszytów)

9. Uczeń przesyła na podany przez nauczyciela adres poczty e-mail, lub na messenger , zdjęcie wykonanego zadania lub wykonane komputerowo zadania do godziny 16.00 podpisując pracę.
( przesyłamy wskazane zadania przez nauczycieli)

10. Prace anonimowe nie będą sprawdzane.

11. W razie problemów technicznych związanych z dostępem do Internetu, praca może zostać przesłana następnego dnia roboczego do godziny 16.00.

12. Zadania wysyłane do uczniów  są dostosowane do ich warunków oraz możliwości psychofizycznych.

13.  Dopuszcza się zrobienie sprawdzianu ( online)

14. Nauczyciele są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy według planów lekcji.

15. Do kształcenia na odległość nauczyciele wykorzystują platformy edukacyjne, stronę szkolną, pocztę mailową, media społecznościowe oraz komunikację telefoniczną.

16. Uczniowie podczas nauki szkolnej korzystają z dostępnych im podręczników i kart pracy w wersji papierowej.

17. Do informacji mają dostęp zarówno dzieci jak i rodzice.

18.Każdy nauczyciel przedmiotu określa sposoby komunikacji z uczniami i rodzicami.

19. Nauczyciel co najmniej raz w tygodniu sprawdza wybrane prace, zadania, ćwiczenia  ucznia.

20. Nauczyciel za aktywność i pracę ucznia w ciągu tygodnia, wystawia mu ocenę.

21. Wystawiając ocenę nauczyciel bierze pod uwagę systematyczność logowania się i wykonywania zadań.

22. Prace ucznia będą oceniane zgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania zamieszczonymi

w PSO i WSO.

23. Zmianie ulega jedynie sposób kontrolowania pracy i  osiągnięć ucznia.

24. Oceny ucznia w odpowiednim, możliwym czasie są przeniesione do dziennika lekcyjnego.

25. Rodzice są powiadamiani o ocenach swoich dzieci przez wychowawców, do których nauczyciele poszczególnych przedmiotów są ( robi to wychowawca 1x w tygodniu) zobowiązani przesyłać wystawione oceny.

26. Po upływie kwarantanny, uczniowie zobowiązani są do przekazania nauczycielowi zeszytu

ze wszystkimi zapisanymi tematami i wykonanymi zadaniami , ćwiczeniami, ewentualnie wydrukowanymi pracami do sprawdzenia.

27. Ograniczenia w realizacji zajęć dotyczą wychowania fizycznego – nauczyciel  przygotował stronę internetową – link podany na szkolnej stronie, gdzie ą umieszczane  propozycje aktywności  fizycznej możliwe do wykonania w domu.

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kurowie

Magdalena Jankowska

 
For the holidays is:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BIP

baner
Kalendarz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Szukaj
Random image
rajd2.JPG