Szkolny Konkurs Profilaktyczny

There are no translations available.

profilaktyka10 listopada br. uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w Szkolnym Konkursie Profilaktycznym. Tym samym zakończyli cykl wspólnych spotkań dziewcząt i chłopców. Przypomnę, że celem lekcji wychowania życia w rodzinie jest ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Lata szkoły podstawowej to czas nadchodzących zmian fizycznych i psychicznych związanych z pokwitaniem.

Konieczne jest więc przygotowanie nastolatków do zmian, które wkrótce nastąpią, i wykształcenie w nich pozytywnego nastawienia do tego okresu. Zadaniem dorosłych jest także kształcenie u dzieci odpowiedzialności, umiejętności samokontroli i samooceny.
Wszechstronną wiedzą  z zakresu zagrożeń i profilaktyki wykazali się i zajęli:
I miejsce – Mikołaj Winkowski,
II miejsce – Mateusz Olejarz,
III miejsce – Kacper Kucharski.
Gratuluję!

profilaktyka


Jolanta Pindelska