Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Tłumacz
Zaloguj sięImieniny:
Dzisiaj : Lukrecji Weroniki Jutro : Olafa Witalisa
Statystyka
Odsłon : 2282995

Książki naszych marzeń

Książki naszych Marzeń

PLAN DZIAŁAŃ

PROGRAMU  MINISTERIALNEGO

,, KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

W Szkole Podstawowej w Kurowie

w roku szkolnym 2015/2016

 

Październik

A. Sondaż czytelniczy : ,, Marzę o tym , by w bibliotece była książka ....” wśród uczniów, nauczycieli,

rodziców –  odpow.. nauczyciel  j.polskiego

Listopad

A. Informacja na stronie internetowej szkoły o programie MEN „Książki naszych marzeń”- odpow..

n-l biblioteki
B. Spotkanie organizacyjne nauczycieli na temat propozycji działań popularyzujących czytelnictwo

w naszej szkole – odpow. Dyr. szkoły
C. Zakup nowości wydawniczych z otrzymanej dotacji  - odpow.. n-l biblioteki
D. Zapoznanie z harmonogramem imprez czytelniczych organizowanych w  roku 2015/2016 w

SP w Kurowie – odpow.. n-l biblioteki

Grudzień

A. Wystawa zakupionych książek na korytarzu szkolnym - odpow.. n-l biblioteki
B. Cykliczne czytanie zakupionych nowości w klasach I-III –wychowawcy
C. Wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo z Biblioteką  Publiczną
D. Ogłoszenie szkolnego konkursu czytelniczego – n-l biblioteki

*powadzenie przez uczniów zeszytów przeczytanych książek – n-le  ed. polonistycznej  i j.polskiego

E. Ustalenie zasad wypożyczania książek w czasie przerwy świątecznej – n-l biblioteki

F. „Przebieram się za bohatera z ulubionej książki” – rozpoczęcie projektu edukacyjnego, dla kl. I- VI,

odpow..  n-le  ed. pol. i plastyki

G. Gazetka na korytarzu szkolnym

* list do rodziców „Dlaczego warto czytać”

* plakat „Czytanie mądra rzecz- 20 minut dziennie. Codziennie”

*złota lista książek polecanych przez fundację do czytania dzieciom.

* plakat „Rodzinne czytanie” – dołącz do klubu Czytających Rodzin.

* informacja „ jak prowadzić codzienne czytanie w domu i w szkole”

H. „Jesienny portret”– jesienne krajobrazy  w literaturze   dziecięcej dla kl. I-III-   wernisaż we współpracy

z Powiatową  Poradnią Psychol   Ped. z Koszalina – odpow. n-l plastyki  i ed.polonistycznej

Styczeń

A. „Przebieram się za bohatera z ulubionej książki” – zakończenie projektu edukacyjnego trwającego od

grudnia do stycznia (w zał.), dla kl. I- VI, odpow..  n-le  ed. pol. i plastyki
B. „Rozczytana wyobraźnia” – plakat ulubionej książki – odpow.  n-l plastyki
C. „Mamo, tato, posłuchajcie co lubie czytać” – list do rodziców (najlepszy odczytany  na wywiadówce)

opow.. n-l j.polskiego i ed. wczesno szkol.

Luty

A. „Moja ulubiona książka” – konkurs plastyczny -  n-l ed. wczsnoszkol.
B. „Cała polska czyta dzieciom” – zaproszenie osób ze środowiska do kilkuminutowego czytania

fragmentów książek – n- le  ed. polonistycznej, n-l  j.polskiego
C. Ustalenie zasad wypożyczania książek w czasie przerwy świątecznej – n-l bibliote

Marzec

A. Prelekcja pracowników Biblioteki Publicznej „Książki, które warto przeczytać” –odpow. n-l  j. polskiego.
B. „Bohaterowie moich ulubionych książek” – konkurs plastyczny –  odpow.n-l plastyki
C. Pasowanie uczniów klasy I na czytelnika biblioteki – odpow. wychowawca kl. I , n-l biblioteki

Kwiecień

A. Konkurs recytatorski  „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” we współpracy z biblioteką Publiczną  –  trwającego

we wszystkich oddziałach, od lutego do kwietnia - odpow. n-le ed. polonistycznej i j. polskiego
B. Działania rozwijające czytelnictwo na zajęciach edukacyjnych w ciągu roku szkolnego

* kąciki książki dla kl. I-III  - odpow.. n-le ed. polonistycznej

* wyjazd uczniów na lekcję biblioteczną w Bobolicach - odpow. n-le ed. pol. i  j.polskiego

C. Prelekcja dla rodziców ,, Wpływ czytania na rozwój dzieci” ( Zachęcanie do czytelnictwa- korzyści w wielu

aspektach rozwoju”) - Poradnia psychologiczna – pedagogiczna (w uzgodnieniu z poradnią) –odpow. dyr. szkoły

Maj

A. Zajęcia otwarte dla rodziców z wybranym utworem literackim – odpow.. n-le ed. polonistycznej.
B. Kącik czytelniczy dla uczniów na korytarzu szkolnym, pod hasłem „podziel się książką, przyczaj i oddaj”

– dpow. n-l bibliotek

Czerwiec

A. Podsumowanie konkursu „Czytelnik roku” – odpow.. n-l biblioteki
B. Wystawa „dzienniczków lektur” – odpow.. n-l j.polskiego i n-le ed.polonisycznej
C. „Najładniejsza zakładka do książki”  prace plastyczne – odpow.. n-l plastyki
D. Ustalenie zasad wypożyczania książek w czasie przerwy wakacyjnej – opow..n-l biblioteki

 

PROJEKT EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY

Bal  pod hasłem: „  Przebieram się za bohatera z ulubionej książki”

Czas realizacji: grudzień- styczeń 2015r.

Projekt będzie realizowany w klasach  I – VI szkoły podstawowej.

Cele ogólne:

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

- motywowanie uczniów do czytania

- kształcenie wrażliwości czytelniczej

- rozbudzanie zainteresowań książką

- zmotywowanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej

Cele szczegółowe:

Uczeń:

- podejmuje częściej z własnej inicjatywy czytanie książek

- wskazuje wybranych autorów książek dla dzieci

-  wypowiada się na temat ulubionych bohaterów przeczytanych książek

-  projektuje i wykonuje przebranie dla ulubionego bohatera książki

- planuje i organizuje własne działanie

Metody:

- poszukujące i problemowe

-  praktycznego działania: czytanie, słuchanie, mówienie, wykonanie

Formy: indywidualna, zespołowa

 

Lp

Zadanie

 

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1.

Zapoznanie uczniów z projektem,

sposobem realizacji, oceną

  • informacja w bibliotece.
  • informacja na gazetce szkolnej

 

 

grudzień

 

V. Sitarz

2.

Wybranie ulubionych bohaterów książek

  • ustalenie regulaminu wybieranych bohaterów
  • wybranie książek do przeczytania

 

 

grudzień

uczniowie klas I – VI

nauczyciele jęz. polskiego

nauczyciel biblioteki

3.

Strój ulubionego bohatera

  • zaprojektowanie i wykonanie stroju
  • przygotowanie krótkiej informacji o wybranym bohaterze

 

II i III tydzień stycznia

uczniowie klas I- VI

nauczyciele jęz. polskiego

rodzice

4.

Prezentacja przebrań na balu noworocznym i wybranie najciekawszego bohatera

  • zaprezentowanie się w przebraniu ulubionego bohatera z książki
  • wygłoszenie kilku zdań o swoim bohaterze
  • ocena najciekawszych strojów przez jurorów

 

29 lub 30 stycznia

uczniowie klas I – VI

S. Dymek, V. Sitarz

nauczyciela jęz. polskiego

rodzice

 
Koniec szkoły za:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BIP

baner
Kalendarz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Szukaj
Losowe zdjęcie
den2.JPG